Informator broj 13/2018 od 25.04.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima je dostavljena knjiga: “Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji – prečišćen tekst“, a 23.04.2018. godine smo takođe svim pretplatnicima poslali i: “Zakon o deviznom poslovanju – prečišćen tekst” i “Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji – prečišćeni tekstovi“.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 20.04.2018. GODINE NA TREĆOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

USAGLAŠAVANJE ZAKONSKE REGULATIVE SA NOVIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA U OBLASTI SPREČAVANJA I OTKRIVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

PRAZNOVANJE PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2018. GODINI

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015, 2016. I 2017. GODINU

ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA – SINDIKAT ZAPOSLENIH –

 • Osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca
 • Reprezentativnost sindikata
 • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata
 • Pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca
 • Odnos zaposlenih, sindikata i poslodavaca
 • Prilog 1: Uputstvo o načinu utvrđivanja reprezentativnosti sindikata
 • Prilog 2: Model Zahteva za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Prilog 3: Model Rešenja o gubitku reprezentativnosti

PRAVA SINDIKALNIH PREDSTAVNIKA SHODNO ZAKONU O RADU I KOLEKTIVNIM UGOVORIMA

 • Pravni okvir
 • Pojam sindikalnog predstavnika
 • Prava sindikalnih predstavnika na mirovanje radnog odnosa
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi obavljanja sindikalne funkcije
 • Pravo na plaćeno odsustvo radi učestvovanja u pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora i plaćeno odsustvo radi zastupanja zaposlenog u radnom sporu sa poslodavcem
 • Pravo na odsustvovanje sindikalnog predstavnika u drugim slučajevima
 • Visina naknade za vreme plaćenog odsustva sindikalnog predstavnika
 • Pravo na uvećanu platu za ovlašćenog predstavnika sindikata
 • Pravo na godišnji odmor i obračun naknade zarade predstavniku sindikata za vreme korišćenja godišnjeg odmora
 • Zaštita sindikalnih predstavnika
 • Model Rešenja o plaćenom odsustvu sindikalnog predstavnika

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA