Informator broj 14/10 od 04.06.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Priznavanje rezervisanja i vrste rezervisanja
 • Zloupotreba bolovanja i sankcije propisane Zakonom o radu
 • Priznavanje rashoda rezervisanja u poreskom bilansu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONET JE ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU

DONET JE ZAKON O VOLONTIRANJU
(detaljnije videti na Ekspert-ovom sajtu)

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REZERVISANJA

 • Priznavanje rezervisanja i vrste rezervisanja
 • Rezervisanje za troškove u garantnom roku
 • Rezervisanje za obnavljanje prirodnih bogatstava
 • Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
 • Rezervisanje za troškove restrukturiranja
 • Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
 • Ostala rezervisanja
 • Obelodanjivanje rezervisanja
 • Priznavanje rashoda rezervisanja u poreskom bilansu

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJE

 • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Osiguranici koji imaju i oni koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Obezbeđivanje isplate naknade za vreme bolovanja
 • Osnov za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
 • Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja i obračun naknade zarade koje se isplaćuje iz sredstava Zavoda
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade
 • Bolovanje radi održavanja trudnoće
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana
 • Naknada za vreme bolovanja vojnih invalida
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Zloupotreba bolovanja i sankcije propisane Zakonom o radu

ZAKLJUČEN JE POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA