Informator broj 14/2016 od 12.05.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

U Prilogu časopisu “Informator” broj 14/2016 od 12.05.2016. godine upoznajemo čitaoce sa pravima na roditeljski dodatak i druge novčane pomoći za podsticaj rađanja na nivou Republike, nivou AP Vojvodine i na nivou pojedinih gradova u Srbiji, a na osnovu Zakona, odluka i rešenja pokrajinske i lokalne samouprave koje su nam bile dostupne.

Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima je dostavljen: Zakon o izvršenju i obezbeđenju (edicija: Propisi)


SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU STUPA NA SNAGU 1.07.2016.
(detaljnije)

 • Pokretanje i vođenje izvršnog postupka
  • Predlog za izvršenje
  • Odlučivanje o predlogu za izvršenje i odluke o predlogu
  • Povlačenje predloga za izvršenje
 • Izvršenje na novčanom potraživanju izvršnog dužnika
  • Plenidba potraživanja izvršnog dužnika i sticanje založnog prava
  • Prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika
 • Izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima
  • Odnos Zakona o radu i Zakona o izvršenju i obezbeđenju u vezi sa izvršenjem na zaradi i drugim stalnim primanjima
  • Ograničenje izvršenja i predmet izvršenja shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
  • Izvršenje na zaradi na osnovu sudskog rešenja
  • Prvenstvo u namirenju potraživanja zakonskog izdržavanja i novčane rente
  • Redosled namirenja potraživanja
  • Promena poslodavca i namirenje potraživanja po sudskom rešenju
  • Odgovornost poslodavca
  • Izuzimanje od izvršenja
 • Izvršenje na novčanim sredstvima na računu izvršnog dužnika
  • Predlog za izvršenje
  • Rešenje o izvršenju
  • Prinudna naplata sa računa klijenta prema propisima o platnom prometu
  • Obustava izvršnog postupka
 • Izvršenje na sredstvima sa štednog uloga ili tekućeg računa izvršnog dužnika
 • Izvršenje novčanih potraživanja na finansijskim instrumentima, udelima u privrednom društvu i hartijama od vrednosti
  • Izvršenje novčanog potraživanja na finansijskim instrumentima
  • Izvršenje na udelima u privrednom društvu
  • Izvršenje na hartijama od vrednosti

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pojam i uloga revizije
 • Obavljanje revizije finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje revizorskog izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Sprovođenje postupka revizije finansijskih izveštaja prema MSR

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Uvodne napomene
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje APR-u dokumentacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2016. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2016. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE TROŠKOVA ČIJA VISINA JE PRETHODNO LIMITIRANA – troškovi usluga mobilne telefonije

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA OD REZIDENTNIH PRAVIH LICA PO OSNOVU DIVIDENDI I UDELA U DOBITI

 • Uvod
 • Obračunavanje poreza na dobit po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
 • Primer isplate dividende i obračuna poreza po odbitku
 • Prilog: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog  oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na dividende koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja

 OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA OD REZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU KAMATA

 • Uvod
 • Obračunavanje poreza na dobit po odbitku na prihode od kamata
 • Primer obračuna poreza po odbitku i popunjavanje Obrasca PDPO/S pri isplati prihoda po osnovu kamate
 • Prilog: Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na kamate koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja

DONET JE ZAKLJUČAK O POVEZIVANJU STAŽA OSIGURANJA  ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE, STEČAJNIM DUŽNICIMA I U PREDUZEĆIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U 2016. GODINI

 • Zaključak o povezivanju staža u 2016. godini
 • Procedura o povezivanju staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i invalidskim preduzećima koji ne mogu da ostvare pravo na penziju
 • Procedura o načinu povezivanja staža osiguranja bivšim zaposlenima u subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak u 2015. i 2016. godini
 • Obrasci i spiskovi

POSEBNE TRŽIŠNE INSTITUCIJE

 • Robna berza
 • Sajam
 • Ostale privredne izložbe i tradicionalne manifestacije
 • Pijaca
 • Veletržnica
 • Aukcijska kuća
 • Javno nadmetanje

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA