Informator broj 14/2019 od 25.06.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Informacija u vezi sa primenom čl. 88. i 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Poboljšanje položaja republičkih inspektora kroz veća zvanja
 • Smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Obaveza poslodavca i poreski tretman davanja sredstava za preventivnu zdravstvenu zaštitu svojih zaposlenih na radnom mestu

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. INFORMACIJA U VEZI SA PRIMENOM ČL. 88. I 15. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

IV. DONET JE NOVI PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA  ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA – primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za jul 2019. godine

V. POBOLJŠANJE POLOŽAJA REPUBLIČKIH INSPEKTORA KROZ VEĆA ZVANJA

VI. PROPISANI SU USLOVI, KRITERIJUMI I ELEMENTI ZA OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRUŽANJA UGOSTITELJSKIH USLUGA

VII. SMENSKI RAD ILI PRERASPODELA RADNOG VREMENA

 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno Zakonu o radu
  • Smenski rad
  • Preraspodela radnog vremena
  • Primeri (modeli) akata
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno posebnim zakonima

VIII. OBAVEZA POSLODAVCA I PORESKI TRETMAN DAVANJA SREDSTAVA ZA PREVENTIVNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU SVOJIH ZAPOSLENIH NA RADNOM MESTU

 • Propisi koji se primenjuju u oblasti društvene brige za zdravlje na nivou poslodavca i preventivne zdravstvene zaštite
 • Društvena briga za zdravlje u skladu sa Zakonom o radu
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
  • Kaznene odredbe propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti za prekršaj poslodavca za neobezbeđivanje zdravstvene zaštite zaposlenih

IX. MOGUĆNOST STICANJA STAŽA OSIGURANJA UKLJUČIVANJEM U OBAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANJE I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRISTUPANJEM OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZA LICA VAN JEDNOG I DRUGOG OSIGURANJA

 • Mogućnost uključivanja – pristupanja obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Praktično pristupanje obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju – podnošenje zahteva
  • Uticaj uplate doprinosa po osnovu uključivanja u obavezno PIO na sticanje prava na penziju i na određivanje visine penzije
 • Mogućnost uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje
  • Način i postupak uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje
 • Prilozi:
  • Zahtev za sticanje svojstva osiguranika po članu 15. Zakona o PIO
  • Zahtev za prestanak svojstva osiguranika po članu 15. Zakona o PIO

X. PITANJA I ODGOVORI

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA