Informator broj 15/09 od 25.06.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prava zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos
 • Interna revizija po Zakonu o budžetskom sistemu
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dohodak građana

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA OD 1.07.2009. GODINE, UZ OBAVEZU DOKAZIVANJA DA JE UPLAĆEN DOSPELI DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PRIMENA ZAKONA O PRIVREMENOM SMANJENJU PLATA, ODNOSNO ZARADA

IZVRŠENJE SUDSKE ODLUKE O VRAĆANJU NA RAD ZAPOSLENOG KOME JE NEZAKONITO PRESTAO RADNI ODNOS

 • Prava zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos
 • Postupak vraćanja zaposlenog na rad
 • Naknada izgubljene zarade u izvršnom postupku u slučaju vraćanja zaposlenog na rad
 • Položaj zaposlenog nakon izvršenja sudske odluke
 • Ostale posledice vraćanja na rad zaposlenog na osnovu pravnosnažne sudske odluke

VREMENSKO RAZGRANIČENJE PRIHODA I RASHODA

OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ZA MALA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

 • Obaveza donošenja akta
 • Sadržina opšteg akta
 • Primer opšteg akta za malo pravno lice

GUBITAK PORESKIH OSLOBOÐENJA I OLAKŠICA

 • Vrste poreskih oslobođenja i olakšica
 • Uslovi za ostvarivanje poreskih oslobođenja i olakšica
 • Vrste poreskih oslobođenja i olakšica za čije zadržavanje su propisani određeni uslovi
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Tabelarni pregled posebnih uslova za poreska oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa prilikom zapošljavanja novih radnika

POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU (uslovi, način i postupak)

 • Interna revizija po Zakonu o budžetskom sistemu
 • Uslovi, način i postupak polaganja ispita
  • Prilog: Program obuke i polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

UTVRÐEN JE PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O RADU