Informator broj 16/03 od 25.07.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u primeni od 23.07.2003.
  • Obračun poreza i doprinosa za određena primanja od 1. avgusta 2003. godine

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Nove najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

 Utvrđen je novi iznos minimalne neto zarade po času za juli – decembar 2003. godine

Obračun poreza i doprinosa za određena primanja od 1. avgusta 2003. godine

Usklađivanje naknada zarada invalida rada II I III kategorije pod 1. julom 2003. godine

Doprinosi za PIO po osnovu ugovora i prijava Fondu o uplaćenim doprinosima za PIO

Novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u primeni od 23.07.2003.

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.06.2003. godine po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Uslovi za ostvarivanje prava, gubitak prava i postupak za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po čl. 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća