Informator broj 16/2021 od 26.07.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Posebna zaštita materinstva
 • Pravo zaposlenih na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada ili na rad sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta do navršenih 5 godina života deteta
 • Sticanje prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika iz člana 42. Zakona o PIO (pripadnici MUP-a, BIA, profesionalna vojna lica i dr.)

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDMOM, OSMOM I DEVETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2021. GODINI, MEMORANDUMI KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. MINISTARSTVO FINANSIJA JE OBJAVILO UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

V. USVOJEN JE SET PRAVILNIKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ZA  SPROVOĐENJE POJEDINIH ODREDABA ZAKONA O DIGITALNOJ IMOVINI

VI. POSEBNA ZAŠTITA MATERINSTVA

VII. PRAVO ZAPOSLENIH NA PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE NOVOROĐENOG DETETA

 • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – „porodiljsko odsustvo“
 • Pravo na odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta/dece
 • Modeli Rešenja kojima poslodavac utvrđuje prava iz čl. 94. i 94a Zakona o radu

VIII. PRAVO ZAPOSLENOG NA ODSUSTVO SA RADA ILI NA RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA DO NAVRŠENIH 5 GODINA ŽIVOTA DETETA (član 96. Zakona o radu)

IX. PRAVO USVOJIOCA, HRANITELJA, ODNOSNO STARATELJA NA ODSUSTVO SA RADA I NAKNADU ZARADE SHODNO ČLANU 97. ZAKONA O RADU

X. PRAVO NA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG NEGE DETETA ILI DRUGE OSOBE OŠTEĆENE CEREBRALNOM PARALIZOM, DEČJOM PARALIZOM, NEKOM VRSTOM PLEGIJE, DISTROFIJE I OSTALIM TEŠKIM BOLESTIMA

XI. STICANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU ODREĐENIH KATEGORIJA  OSIGURANIKA IZ ČLANA 42. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM  OSIGURANJU (pripadnici MUP-a, BIA, profesionalna vojna lica i dr.)

 • Ko pripada određenim kategorijama osiguranika?
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja ostvaruju određene kategorije osiguranika
 • Starosna penzija – uslovi za sticanje prava, ostvarivanje i određivanje visine za određene kategorije osiguranika
 • Druga prava i naknade koje ostvaruju određene kategorije osiguranika

XII. INVALIDSKA I PORODIČNA PENZIJA – USLOVI ZA STICANJE PRAVA,  ODREĐIVANJE VISINE I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA ZA ODREĐENE  KATEGORIJE OSIGURANIKA (pripadnici MUP-a, BIA, profesionalna vojna lica i dr.)

 • Invalidska penzija
 • Porodična penzija (s posebnim osvrtom na specifičnosti kod vojnih osiguranika)

XIII. PITANJA I ODGOVORI