Informator broj 17/09 od 24.07.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti
 • Primer Odluke o upućivanju na plaćeno odsustvo
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2009. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2009. GODINE

OBRAČUN I ISPLATA MINIMALNE ZARADE DO OBJAVLJIVANJA NOVE MINIMALNE NETO ZARADE PO SATU ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2009. GODINE

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2009. GODINE

OBJAVLJENI SU PRAVILNICI ZA SPROVOĐENJE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti
 • Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
 • Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke

PREGLED ZAKONA USVOJENIH NA OSMOM I DESETOM VANREDNOM ZASEDANJU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2009. GODINI

UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PLAĆENO ODSUSTVO U SKLADU SA DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 • Primer Odluke o upućivanju na plaćeno odsustvo
 • Primer Rešenja o upućivanju na plaćeno odsustvo

DONET JE ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

DONET JE ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU

RAD INVESTICIONIH FONDOVA

USVOJEN JE ZAKON O UDRUŽENJIMA

USVOJEN JE NOVI ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU

DONET JE ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo rada i socijalne politike
  • Primena Zakona o radu
 • Ministarstvo finansija RS
  • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
  • Primena Zakona o računovodstvu i reviziji