Informator broj 18/08 od 22.07.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 • Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2008. godine 
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,
NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2008. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2008. GODINE

OBRAČUN I ISPLATA MINIMALNE ZARADE DO OBJAVLJIVANJA NOVE MINIMALNE NETO ZARADE PO SATU ZA PERRIOD JUL-DECEMBAR 2008. GODINE

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE
POD 30. JUNOM 2008. GODINE

INFORMACIJA U VEZI SA OBAVEZOM IZRADE I DOSTAVLJANJA PREDLOGA FINANSIJSKOG PLANA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

REPREZENTATIVNOST SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

 • Uvodne napomene
 • Uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata
 • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Reprezentativnost udruženja poslodavaca
 • Postupak za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca osnovanih na nivou grane, grupe, podgrupe ili delatnosti i teritoriji određene teritorijalne jedinice
 • Preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
 • Model Zahteva za preispitivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
 • Model Rešenja o gubitku reprezentativnosti

KNJIŽENJE KOMISIONE PRODAJE ROBE KOD KORISNIKA BUDŽETKSIH SREDSTAVA

PORESKI TRETMAN OSNIVAČKOG ULOGA U PRIVREDNA DRUŠTVA

PORESKI TRETMAN POVEĆANJA ULOGA, DODATNIH ULOGA I POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA PRIVREDNOG DRUŠTVA

NAČIN I POSTUPAK SPROVOĐENJA POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA IZ DOBITI (odluke i zahtevi)