Informator broj 19/05 od 23.09.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
  • Izmenjena je i dopunjena Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
  • Porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

Izmene i dopune Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica

Izmenjena je i dopunjena Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Mogućnost odobravanja zajma za ogrev, zimnicu i udžbenike po prestanku važenja Opšteg kolektivnog ugovora

Porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Posle prevođenja nastavlja se registracija promena u registar privrednih subjekata

Mogućnost izmirivanja novčanih obaveza kompenzacijom, asignacijom i cesijom u uslovima blokade računa

Isprave koje prate robu pri izvozu