Informator broj 19/10 od 24.09.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prevencija zlostavljanja i zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja
 • Primer Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Ministarstvo finansija – primena Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2010.
(po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

IZMENE I DOPUNE UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA PREDUZEĆA
ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

ROKOVI ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH PLANOVA
DIREKTNIH I INDIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA

DONET JE PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU

 • Prevencija zlostavljanja i zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja
 • Opšta pravila ponašanja poslodavaca i zaposlenih na radu
 • Ponašanja koja bi mogla da ukažu na zlostavljanje ili seksualno uznemiravanje
 • Ponašanja i aktivnosti koji se ne smatraju zlostavljanjem
 • Zloupotreba prava na zaštitu od zlostavljanja
 • Pravila ponašanja u vezi sa zaštitom od zlostavljanja
  • Primer Obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom vršenja zlostavljanja
  • Primer Izjave o dostavljanju Obaveštenja o zabrani vršenja zlostavljanja

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE INVESTICIONIH NEKRETNINA PO MRS 40

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU

OPŠTI AKT O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA ZA SREDNJA I VELIKA PRAVNA LICA

 • Primer Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama

KORIŠĆENJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE ZA STRANE ULAGAČE

 • Prava po Zakonu o stranim ulaganjima
 • Carinski propisi i postupak ostvarivanja prava
 • Plaćanje PDV-a na uvezenu opremu sa carinskim oslobođenjem

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo rada i socijalne politike
  • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Ministarstvo finansija – primena Zakona o javnim nabavkama