Informator broj 19/2012 od 24.08.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena Zakona o zdravstvenom osiguranju (kroz pitanja i odgovore iz Instrukcije Ministarstva zdravlja od 7.08.2012. godine)
 • Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
 • Likvidacija privrednih društava – poreski i računovodstveni aspekti

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

PRIMENA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU /kroz pitanja i odgovore iz Instrukcije Ministarstva zdravlja od 7.08.2012. godine/

INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI RADNIH ODNOSA

 • Prava i dužnosti inspektora po Zakonu o državnoj upravi
 • Ovlašćenja i dužnosti inspekcije rada
 • Upravno inspekcijska zaštita prava iz radnog odnosa po Zakonu o upravnoj inspekciji

USLOVI I NAČIN PRENOSA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA NASTALIH PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA REZIDENTA

 • Uvodne napomene
 • Uslovi prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
 • Način naplate, odnosno plaćanja kod prenosa potraživanja i dugovanja koja su nastala po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata

PLAĆANJA U DEVIZAMA U REPUBLICI

LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA – poreski i računovodstveni aspekti

 • Postupak likvidacije
  • Pokretanje postupka
  • Likvidacioni upravnik
  • Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja
  • Likvidacioni bilansi i izveštaji
  • Obustava likvidacije
  • Obustava likvidacije i pokretanje postupka stečaja zbog prezaduženosti
  • Dokumenti koji se sastavljaju nakon isplate poverilaca
  • Raspodela likvidacionog ostatka
  • Naknada likvidacionom upravniku
  • Okončanje likvidacije i odgovornost za štetu
  • Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu
  • Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije
 • Računovodstveno – poreska procedura u slučaju likvidacije
  • Procedura na početku likvidacionog postupka
  • Procedura za okončanje likvidacionog postupka
  • Finansijsko izveštavanje u toku i na kraju postupka likvidacije
  • Poreska procedura po okončanju postupka likvidacije – procedura u vezi sa raspodelom likvidacionog ostatka