Informator broj 20/2016 od 15.08.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

Kao Prilog uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima šaljemo “Službena mišljenja u vezi sa primenom međunarodnih ugovora/sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu”. Ovom zbirkom je obuhvaćeno 157 mišljenja (svrstanih po zemljama) koja je nadležno ministarstvo za poslove finansija davalo u vezi sa primenom ugovora/sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u periodu od 2004. do jula 2016. godine. 


SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

MEĐUNARODNI UGOVORI/SPORAZUMI/KONVENCIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU I O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA KROZ TABELARNI PRIKAZ NAJČEŠĆE KORIŠĆENIH ODREDBI

 • Zemlje se kojima je Srbija (FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Zemlje se kojima je Srbija (SFRJ) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju a nije ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Zemlje se kojima je Srbija (SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja a nije ugovore o socijalnom osiguranju

POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O REZIDENTNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

 • Prilog: Model Zahteva za izdavanje potvrde o rezidentnosti

PRIREĐIVANJE NAGRADNIH IGARA U ROBI I USLUGAMA

 • Pojam i vrste igara na sreću
 • Propisi koji utvrđuju način priređivanja nagradnih igara u robi i uslugama
 • Uslovi i način priređivanja nagradne igre u robi i uslugama
 • Prestanak važenja saglasnosti
 • Sadržina pravila igara na sreću
 • Izveštavanje o priređenoj nagradnoj igri
 • Evidencija o dobitnicima i čuvanje dokumentacije
 • Naknada za priređivanje igara na sreću
 • Porez na dohodak građana na dobitak od igara na sreću
 • Primer obračuna i knjiženja

PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU

 • Uvodne napomene
 • Uslovi i način priređivanja posebnih igara na sreću
 • Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
 • Posebne obaveze priređivača i učesnika u igri

REZERVISANE JAVNE NABAVKE

 • Krug ponuđača i uslovi koji moraju biti ispunjeni u slučaju poziva za davanje ponuda i prijava u postupku rezervisane javne nabavke
 • Obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke
 • Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke sa napomenom “rezervisana javna nabavka”
 • Dokazivanje ispunjenosti uslova u postupku “rezervisane javne nabavke”
 • Izmene ugovora koji je proistekao iz “rezervisane javne nabavke” tokom trajanja ugovora
 • Napomena o rezervisanim javnim nabavkama u oglasima o javnoj nabavci