Informator broj 21/11 od 26.09.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Multilateralni sporazumi
 • Uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2011. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

DONETA JE ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU
(detaljnije)

PRIZNANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DRŽAVNIM ORGANIMA
(detaljnije)

NOVE UREDBE KOJE TREBA DA OMOGUĆE NESMETANU PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

 • Uredba o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

PREGLED PODZAKONSKIH AKATA DONETIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

KORIŠĆENJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIKA U INOSTRANSTVU NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Multilateralni sporazumi
 • Bilateralni međunarodni sporazumi
 • Nacionalno zakonodavstvo
  • Obrazac: Potvrda o zdravstvenom stanju za lica koja odlaze u inostranstvo

PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Skupština društva s ograničenom odgovornošću
 • Direktor društva s ograničenom odgovornošću
 • Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću

OPOREZIVANJE POKLONA KOJE PRIMI, ODNOSNO UČINI, FONDACIJA ILI ZADUŽBINA

ZAŠTITA PODATAKA NARUČIOCA I PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA