Informator broj 22/2013 od 22.09.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na uvećanu zaradu za "minuli rad"
 • Normativno utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu i fiskalne obaveze pri isplati ove nagrade
 • Do 25. decembra 2013. godine poslodavci su u obavezi da primene preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2013. GODINE (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

PODNOŠENJE ZAHTEVA OD STRANE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA  ZA PRISTUP REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU, NAČIN UNOSA PODATAKA NA PROPISANIM OBRASCIMA I ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA

PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZA „MINULI RAD“

 • Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanu zaradu, odnosno dodatak na platu, po osnovu „minulog rada“
  • Vreme provedeno na radu u radnom odnosu
  • Pravo na „minuli rad“ po osnovu radnog odnosa ostvarenog na teritoriji bivše SFRJ
 • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na „minuli rad“
 • Elementi za obračun „minulog rada“
 • Utvrđivanje većeg prava i povoljnijih uslova
  • Zabrana diskriminicije
  • Obračun „minulog rada“ navršavanjem pune godine rada u radnom odnosu
  • Obračun „minulog rada“ kada zaposleni nije pružio dokaze o vremenu provedenom u radnom odnosu
 • Naknada zarade i „minuli rad“
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o radu
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsutnosti sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

NORMATIVNO UTVRĐIVANJE PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU I FISKALNE OBAVEZE PRI ISPLATI OVE NAGRADE

 • Propisi koji regulišu ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu
 • Normativno uređivanje prava na isplatu jubilarne nagrade (povodom: jubilarnih  godina rada kod poslodavca; jubileja poslodavca; po više osnova)
 • Pravo na jubilarnu nagradu prema posebnim kolektivnim ugovorima
 • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze
  • Isplata zaposlenom licu kod poslodavca
  • Isplata licu koje nije u radnom odnosu kod poslodavca

FINANSIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI

 • Izvori i način finansiranja
 • Finansiranje redovnog rada političkih subjekata
 • Finansiranje troškova izborne kampanje
 • Vođenje evidencije i izveštavanje
 • Postupanje i odlučivanje u slučaju povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti
 • Kaznene odredbe
 • Forma, sadržina i način evidencije o imovini i prilozima i sadržina i način podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja i troškova izborne kampanje

POSEBNI OBLICI POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI – OKVIRNI SPORAZUM –

 • Pravna regulativa
 • Specifičnosti koje se odnose na zaključivanje Okvirnog sporazuma
 • Vreme trajanja Okvirnog sporazuma u odnosu na broj ponuđača i izuzetak od pravila
 • Vrste Okvirnog sporazuma
 • Određivanje procenjene vrednosti Okvirnog sporazuma
 • Telo za centralizovano snabdevanje kao jedna od strana sa kojom se zaključuje Okvirni sporazum
 • Priprema konkursne dokumentacije kada se postupak javne nabavke vodi sa ciljem zaključenja Okvirnog sporazuma
 • Faza postupka javne nabavke kada se donosi odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma
 • Postupak zaštite prava
 • Modeli i pravna priroda Okvirnog sporazuma u skladu sa Uputstvom Uprave za javne nabavke

DO 25. DECEMBRA 2013. GODINE POSLODAVCI SU U OBAVEZI DA PRIMENE PREVENTIVNE MERE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM

 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Društvena briga za zdravlje na nivou poslodavca u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
 • Poreski tretman preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenih
 • Prilog 1: Pregled mera za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
 • Prilog 2: Elementi procene rizika na administrativnim poslovima – bezbedan i zdrav rad sa računarom

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Službeno mišljenje Uprave za javne nabavke i Preporuka Ministarstva finansija i privrede u vezi sa organizovanjem đačkih ekskurzija
 • Primena Zakona o porezima na imovinu
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica