Informator broj 23/01 od 23.11.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Isplata regresa ili dela regresa zaposlenom kome je prestao radni odnos kod poslodavca koji vrši isplatu
  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi i udela u dobiti ostvarenih učešćem u kapitalu drugog obveznika
  • Biznis plan: uloga i usmerenja za pripremu
  • Privremeni izvoz i uvoz robe
  • Prava manjinskih akcionara (članova d.o.o.) prema Zakonu o preduzećima
  • Uvođenje EURA kao jedinstvene valute na području zemalja Evropske Unije od 1. januara 2002. godine
  • Zastarelost potraživanja prema Zakonu o obligacionim odnosima i posebni rokovi zastarelosti utvrđeni drugim zakonima

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Visina dodataka, naknada i ostalih primanja
 
Isplata regresa ili dela regresa zaposlenom kome je prestao radni odnos kod poslodavca koji vrši isplatu
 
Izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi i udela u dobiti ostvarenih učešćem u kapitalu drugog obveznika
 
Biznis plan: uloga i usmerenja za pripremu
 
Privremeni izvoz i uvoz robe
 
Prava manjinskih akcionara (članova d.o.o.) prema Zakonu o preduzećima
 
Uvođenje EURA kao jedinstvene valute na području zemalja Evropske Unije od 1. januara 2002. godine
 
Zastarelost potraživanja prema Zakonu o obligacionim odnosima i posebni rokovi zastarelosti utvrđeni drugim zakonima
 
Službena mišljenja