Informator broj 24/10 od 26.11.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Osvrt na neke institute Zakona koji su značajni za zaposlene (fizička lica) i poslodavce
 • Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom Zakona o porezu na dohodak građana
 • Obračun razlike isplaćene minimalne zarade u novembru 2010. godine do nivoa novoutvrđene minimalne zarade za novembar-decembar 2010. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DONETA JE ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2010. GODINE

 • Visina minimalne neto zarade i preračun na bruto minimalnu zaradu
 • Obračun razlike isplaćene minimalne zarade u novembru 2010. godine do nivoa novoutvrđene minimalne zarade za novembar-decembar 2010. godine
 • Minimalna zarada i druga primanja

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA TREĆOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O TURIZMU

OSTVARIVANJE ODREĐENIH PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, ODNOSNO PRIVATNOJ PRAKSI

 • Ostvarivanje određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kod određenih doktora medicine u zdravstvenim ustanovama osnovanim sredstvima u privatnoj svojini, kao i u privatnoj praksi
 • Ostvarivanje određenih vrsta specijalističko- konsultativnih pregleda kod lekara u privatnoj praksi a koji se u zakazanom roku nisu ostvarili u državnim zdravstvenim ustanovama
  • Prilog: Pomagala koja može da propisuje lekar u privatnom domu zdravlja, odnosno u privatnoj praksi

PRAZNICI U DECEMBRU 2010. GODINE I JANUARU 2011. GODINE

UDALJENJE SA RADA

 • Prema Zakonu o radu
 • Prema Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika
 • Prema Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Prema Zakonu o policiji
 • Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Prema Zakonu o sudijama
 • Prema Zakonu o javnom tužilaštvu
 • Prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Prema Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i rukovodećih radnika u Gradskoj upravi grada Beograda
 • Prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o pokrajinskim službenicima

PRISTUPANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA – ŠANSA ZA VEĆA PRIMANJA U STAROSTI

 • Uvod
 • Osvrt na neke institute Zakona koji su značajni za zaposlene (fizička lica) i poslodavce
 • Organizovanje penzijskih planova za zaposlene – obezbeđenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja za zaposlene od strane poslodavca
 • Poreski tretman uplata u dobrovoljne penzijske fondove
 • Poreski tretman kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom Zakona o porezu na dohodak građana
 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa primenom Zakona o radu