Informator broj 24/2013 od 25.10.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2013. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2014. godini
 • Državni praznik – Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se 11. novembra 2013. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2013. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE ZAPOSLENIH, ZARADA ZAPOSLENIH KOJI SU UPUĆENI NA RAD U INOSTRANSTVO I LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2013. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA POČEV OD PLATE ZA OKTOBAR 2013. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda, počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave, počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i organima jedinica lokalne samouprave, počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i pripadnika Bezbednosno-informativne agencije, počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, počev od plate za oktobar 2013. godine

UTVRĐENA JE OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU MAKSIMALNE  ZARADE POČEV ZA OKTOBAR 2013. GODINE ZAKLJUČNO SA ISPLATOM ZA MART 2014. GODINE

OD 1. NOVEMBRA 2013. GODINE POČINJE DA SE PRIMENJUJE  PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2014. GODINI

 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2014. godini plaćao paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2014. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2014. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2014. godine

ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU PRIČINJENU ZAPOSLENOM

 • Uslovi odgovornosti
 • Isključenje odgovornosti
 • Šteta i vrste štete
 • Rok zastarelosti
 • Postupak za naknadu štete

PORESKA KONTROLA

 • Uvodne napomene
 • Kancelarijska kontrola
 • Terenska kontrola
 • Ovlašćenja poreskog organa u oblasti menjačkog poslovanja
 • Ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću
 • Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i nepravilnosti u primeni propisa
 • Otkrivanje poreskih krivičnih dela

KORIŠĆENJE PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2013. GODINU  DO KRAJA 2013. GODINE USLOV JE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE OSTATKA GODIŠNJEG ODMORA DO 30.06.2014. GODINE

DRŽAVNI PRAZNIK – DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU  PRAZNUJE SE 11. NOVEMBRA 2013. GODINE

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika  za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

MIROVANJE PORESKIH OBAVEZA PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE  NABAVKE KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA USLOVNI OTPIS KAMATE