Informator broj 25/08 od 21.11.2008.

 SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Zaključak o merilima za određivanje najvišeg iznosa naknade za rad predsednika i članova organa upravljanja i nadzora javnih preduzeća, javnih agencija i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika

Knjiženje poslovnih promena u zajedničkoj proizvodnji, kooperaciji i naturalnoj razmeni

Korišćenje prava na oslobođenje od plaćanja carine za strane ulagače

Prava i obaveze zaposlenih i poslodavca za vreme štrajka

 • Pojam štrajka
 • Sloboda odlučivanja
 • Vrste štrajka
 • Opšti uslovi za ostvarivanje prava na štrajk
 • Poseban režim organizovanja štrajka
  • Uredbe Vlade RS kojima je utvrđen minimum procesa rada
  • Zakoni kojima je utvrđen minimum procesa rada
 • Zaštita organizatora i učesnika štrajka
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Odgovornost poslodavca
 • Štrajk pripadnika policije
 • Zabrana organizovanja i učešća u štrajku
 • Prečišćen tekst Zakona o štrajku („Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/05)

Radno vreme zaposlenih

 • Puno radno vreme
 • Radno vreme kraće od punog radnog vremena
 • Skraćeno radno vreme
 • Nepuno radno vreme
 • Preraspodela radnog vremena
 • Prekovremeni rad
  • Prekovremeni rad – dežurstvo u zdravstvenim ustanovama
  • Uvećanje zarade za prekovremeni rad
  • Zabrana prekovremenog rada
  • Primer obračuna zarada i dodatka na zaradu za prekovremeni rad zaposlenih čije je radno vreme kraće od punog radnog vremena i zaposlenih koji rade skraćeno radno vreme
 • Rad noću i rad u smenama
 • Raspored radnog vremena
 • Kaznene odredbe

Pitanja i odgovori o primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 • Dividende
 • Kamate
 • Autorske naknade