Informator broj 25/2015 od 13.11.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmenjena je Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Opšti akt poslodavca kojim se uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja (rok za donošenje, shodno Zakonu o zaštiti uzbunjivača, je do 4.12.2015. godine)
 • Da li ići u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2015. ili u 2016. godini?
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – prečišćen tekst”.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ZASEDANJIMA OD 9. i 20. OKTOBRA i 3. NOVEMBRA 2015. GODINE

DONET JE ZAKON O ULAGANJIMA

 • Prava ulagača
 • Vrste i kriterijumi za ulaganja prema značaju i podsticaji ulaganjima
 • Subjekti podrške ulaganjima
 • Savet za ekonomski razvoj
 • Razvojna agencija
 • Nadzor nad sprovođenjem Zakona
 • Prelazne i završne odredbe

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

 • Osnovne odredbe
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca
 • Prava i obaveze zaposlenih
 • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu
 • Evidencija, saradnja i izveštavanje
 • Stručni ispit i izdavanje licenci
 • Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
 • Nacionalna priznanja
 • Nadzor
 • Kaznene odredbe
 • Brisanje pojedinih tačka iz Zakona
 • Prelazne i završne odredbe
 • Neispunjavanje uslova iz dodatog člana 37a Zakona
 • Licence izdate pravnim licima i preduzetnicima

IZMENJENA JE UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

IZMENA I DOPUNE PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

OPŠTI AKT POSLODAVCA KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA (rok za donošenje, shodno Zakonu o zaštiti uzbunjivača, je do 4.12.2015. godine)

 • Primer Pravilnika o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA

 • Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Uslovi za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Postupak za odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pravne posledice odlaganja dugovanog poreza
 • Pravne posledice neplaćanja dugovanog poreza u rokovima iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja

PRAVO NA POKLON POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2016. GODINI

 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2016. godini plaćao paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2016. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2016. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2016. godine

DA LI IĆI U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2015. ILI U 2016. GODINI?

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
 • Prevremena starosna penzija
 • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene – dodati staž

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Službena mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 • Primena Zakona o radu
 • Primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Službena mišljenja Ministarstva finansija

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica