Informator broj 26/01 od 21.12.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • ZAKON O RADU („Sl. glasnik RS“, br. 70/01) – objašnjenja i osnovna uputstva za primenu
 • Ostvarivanje stečenih prava po „starom“ zakonu nakon stupanja na snagu Zakona o radu
 • Primena važećih kolektivnih ugovora posle stupanja na snagu Zakona o radu
  • Isplata zarada
  • Naknade zarada za vreme bolovanja i odsustva sa rada zbog neophodne posebne nege deteta
  • Status zaposlenih na „prinudnim odmorima“ od 1. januara 2002. godine

ZAKON O RADU („Sl. glasnik RS“, br. 70/01) – objašnjenja i osnovna uputstva za primenu

 • Uvodne napomene
 • Osnovne odredbe, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu
 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Radno vreme
 • Odmori i odsustva
 • Zaštita zaposlenih
 • Zarada, naknada zarade i druga primanja
 • Zabrana konkurencije
 • Naknada štete
 • Prestanak radnog odnosa
 • Ostvarivanje i zaštita pojedinačnih prava
 • Posebne odredbe
 • Savet i sindikat zaposlenih
 • Kolektivni ugovori
 • Nadzor
 • Kaznene odredbe
Ostvarivanje stečenih prava po „starom“ zakonu nakon stupanja na snagu Zakona o radu
Primena važećih kolektivnih ugovora posle stupanja na snagu Zakona o radu
 • Isplata zarada
 • Naknade zarada za vreme bolovanja i odsustva sa rada zbog neophodne posebne nege deteta
 • Status zaposlenih na „prinudnim odmorima“ od 1. januara 2002. godine

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) po novoj metodologiji za XI/2001
 • Minimalna zarada
 • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Podaci o neto zaradama u RS po staroj metodologiji za XI/2001
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za XI/01 po novoj metodologiji
 • Indeks industrijske proizvodnje u novembru 2001. godine
 • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2001. godini
 • Zaključak Vlade RS o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS
 • Zaključak Vlade RS o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica iz čl. 7. i 9. Zakona o platama u državnim organima
 • Otkupna cena stana
 • Pregled cena rada za najjednostavniji rad po delatnostima u granskim kolektivnim ugovorima u 2001. godini

   

  Dodaci, naknade i ostala primanja
 • Dodaci na zaradu po odredbama Opšteg kolektivnog ugovora važećeg na dan stupanja na snagu Zakona o radu
 • Visina naknada i ostalih primanja po važećim kolektivnim ugovorima i poreski tretman po članu 18. Zakona o porezu na dohodak građana
 • Visina naknada i ostalih primanja po važećem OKU i poreski tretman po čl. 9. i 85. Zakona o porezu na dohodak građana
 • Visina novčanih naknada i otpremnina pri otkazu ugovora o radu po novom Zakonu o radu i poreski tretman