Informator broj 28/11 od 12.12.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2011. GODINI

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI
(Detaljnije o ovoj temi)

 • Prečišćen tekst Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11)

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

 • Prečišćen tekst Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“ br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11)

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PROMENE U ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU KOJE VAŽE OD 1. JANUARA 2012. GODINE, IAKO SU IZMENE  OVOG ZAKONA U PRIMENI OD 1. JANUARA 2011. GODINE
(Detaljnije o ovoj temi)

 • Promene u Zakonu o PIO koje važe od 1. januara 2012. godine, a odnose se na sve osiguranike
  • Povećanje minimalne starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju samo za osiguranike muškarce sa tzv. punim stažom, u 2012. godini za četiri meseca, u odnosu na 2011. godinu
  • Povećava se starosna granica do koje se može snižavati uslov u pogledu godina života za osiguranike koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u 2012. godini i to za četiri meseca, u odnosu na 2011. godinu
  • Povećanje starosne granice u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu za šest meseci kod uslova za sticanje prava na porodičnu penziju udove
  • Povećanje starosne granice za šest meseci kod uslova za sticanje prava na porodičnu penziju kod udovca u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu
  • Povećanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju za određene kategorije osiguranika u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, u pogledu godina života – za dva meseca, u pogledu staža osiguranja i godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem – za četiri meseca
  • Povećanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju za četiri meseca u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, u pogledu godina života za ostale policijske službenike koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa za uvećanim trajanjem
 • Promene u Zakonu o PIO koje važe od 1. januara 2012. godine a odnose se na vojne osiguranike
  • Vojni osiguranici i korisnici u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje od 1. januara 2012. godine
  • Zakonske odredbe i neke specifičnosti koje se odnose na vojne osiguranike
   • Opšte odredbe vezane za vojne osiguranike
   • Specifičnosti utvrđene zakonom vezane za vojne osiguranike
   • Vojni osiguranici kao određene kategorije osiguranika
   • Sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika
   • Porodična penzija
   • Staž osiguranja i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – beneficirani staž
   • Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslvoima na kojima se profesionalnim vojnim licima, civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
   • Određivanje visine starosne penzije
  • Još neka pitanja značajna sa stanovišta vojnih osiguranika i korisnika (ostvarivanje, postupak, veštačenje i dr.)

PRIVREMENI UVOZ I IZVOZ ROBE

 • Postupak privremenog uvoza po odredbama Carinskog zakona
 • Privremeni uvoz prema odredbama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom
 • Knjiženje privremeno uvezene robe

RADNO VREME ZAPOSLENIH

 • Puno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
 • Nepuno radno vreme
 • Radno vreme zaposlenih koji rade van prostorija poslodavca
 • Preraspodela radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Rad noću i rad u smenama
 • Raspored radnog vremena
 • Kaznene odredbe
 • Radno vreme u zdravstvenim ustanovama
 • Prekovremeni rad u državnim organima
 • Radno vreme poreskih službenika i nameštenika
 • Radno vreme u visokom, osnovnom, srednjem obrazovanju i domovima učenika
 • Pripravnost i rad po pozivu prema Zakonu o socijalnoj zaštiti
 • Radno vreme u ustanovama kulture, građevinarstvu i poljoprivredi, prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi
 • Radno vreme profesionalnih vojnih lica