Informator broj 5/2012 od 25.01.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2012. godine
 • Donet je novi akt o visini naknada za registraciju finansijskih izveštaja
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja, sa primenom od 1. februara 2012. godine
 • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za privredna društva

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2011. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2012. GODINE

 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2012. godine
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
  • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2012. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2012. GODINE

PRIMENA USKLAĐENE PORESKE OLAKŠICE KOD ZARADA I NAKNADA ZARADE I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA KOD ISTIH

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima

IZMENOM UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA UTVRĐENI SU DODATNI KOEFICIJENTI ZA TERITORIJALNU AUTONOMIJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

 • Prečišćen tekst Uredbe („Sl. glasnik RS“, br. 44/08, 2/12)

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2011. GODINU

 • Sadržina finansijskih izveštaja, odnosno završnih računa
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca završnog računa
 • Dostavljanje završnih računa
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu)

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Obaveza sastavljanja i podnošenja izveštaja
 • Sadržina godišnjeg izveštaja prema IV Direktivi Evropske unije
 • Sadržina Izveštaja o poslovanju prema Zakonu o tržištu kapitala
 • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

ŠEMA PO KOJOJ ĆE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE VRŠITI  KONTROLU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU ZA PRIVREDNA  DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

KAKO NOVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA UREĐUJE ORTAČKA DRUŠTVA?

 • Pojam i osnivanje ortačkog društva
 • Ulozi u društvo, ortački udeli i prenos udela
 • Poslovođenje
 • Prava ortaka
 • Pravni odnosi društva i ortaka prema trećim licima
 • Posebne dužnosti ortaka prema društvu
 • Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka
 • Zaštita poverilaca ortaka

ULOZI U DRUŠTVO PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

IZMENE I DOPUNE ODLUKA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU ZONA, TAKSAMA I NAKNADAMA I O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ZA 2012. GODINU

 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu