Informator broj 6/2017 od 07.02.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2017. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu – do 15. maja 2017. godine
 • Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u decembru 2016. godine (po područjima)
 • Dopune Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
 • Propisani su i objavljeni novi obrasci PB 2 i PPDG-1S (podnose ih obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti)
 • Nova Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna “T-500” primenjuje se od 1. februara 2017. do 31. jula 2017. godine
 • Državni praznik Sretenje – Dan državnosti Srbije, praznuje se 15. i 16. februara
 • Odluke Skupštine grada Beograda u vezi sa komunalnim delatnostima i komunalnim taksama
 • Informacija za pravna lica kojima je 1. decembra 2016. godine prestao status indirektnih korisnika budžetskih sredstava

JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2017. GODINI SASTAVLJAJU  KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U 2016. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2017. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA  NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU – DO 15. MAJA 2017. GODINE

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG  ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2017. GODINU

POKRAJINSKA VLADA VOJVODINE JE DONELA ODLUKU O KADROVSKOJ EVIDENCIJI O ZAPOSLENIMA I ODLUKU O PERSONALNOM DOSIJEU ZAPOSLENOG

 • Kadrovska evidencija zaposlenih
 • Personalni dosije zaposlenog

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2016. GODINU

TABELARNI PREGLEDI OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA NEKA LIČNA PRIMANJA

 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznaka vrsta prihoda (OVP) za lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznaka vrsta prihoda (OVP) za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)