Informator broj 7/09 od 25.02.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način obračuna i isplate davanja za Dan žena zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Ko je obavezan da do 31. marta 2009. godine podnese poresku prijavu?

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,
NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

MEĐUNARODNI DAN ŽENA – 8. MART

 • Međunarodni dan žena – istorijat
 • Davanja zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca povodom Dana žena
 • Način obračuna i isplate davanja za Dan žena zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca
 • Davanja za 8. mart iz sredstava sindikata
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

KOLEKTIVNI UGOVOR KOJIM SE REGULIŠU PRAVA I OBAVEZE IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U ORGANIMA TERITORIJALNE AUTONOMIJE I ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA

NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE

NARODNA BANKA SRBIJE I U 2009. GODINI PRIJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA POTVRĐUJE BEZ NAKNADE I BEZ POSEBNOG ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POTVRDE

OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2009. GODINU

 • Ko je obavezan da do 31. marta 2009. godine podnese poresku prijavu?
 • Predmet oporezivanja
 • Obveznici poreza
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Stope poreza
  • Primer Odluke jedinice lokalne samouprave o visini stope poreza na imovinu na “njenoj” teritoriji
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje i naplata poreza
  • Poreske prijave
  • Utvrđivanje i naplata poreza

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2009. GODINU

 • Propisi
 • Sadržaj i obim zdravstvene zaštite
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije
 • Oslobađanje od plaćanja participacije
 • Najviši godišnji iznos participacije, način i postupak naplaćivanja participacije