Informator broj 8/2019 od 12.03.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o platnim uslugama (u primeni od 17.03.2019.)
 • Godišnje nagrade koje se isplaćuju zaposlenima
 • Pravo na porodičnu penziju sa osvrtom na ostvarivanje istog u drugim državama
 • Posebne tržišne institucije

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Zakon o platnim uslugama – prečišćen tekst“.

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

III. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA (u primeni od 17.03.2019.)

IV. GODIŠNJE NAGRADE KOJE SE ISPLAĆUJU ZAPOSLENIMA

 • Poreski tretman godišnjih nagrada koje se isplaćuju zaposlenima
 • Zabrana isplate godišnjih nagrada
 • Kolektivni ugovori i druga akta u kojima je predviđena isplata godišnje nagrade

V. IMA LI OSNOVA ZA OBRAČUN KAMATE NA IZNOS AKONTACIJE POREZA  NA DOBIT ZA JANUAR 2019. GODINE KOJA SE PLAĆA IZ VIŠE PLAĆENOG  POREZA U 2017. GODINI ILI NEKOM RANIJEM PORESKOM PERIODU?

VI. PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU SA OSVRTOM  NA OSTVARIVANJE ISTOG U DRUGIM DRŽAVAMA

 • Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Opšti uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Krug lica koja mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju i posebni uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Kada se smatra da je umrli osiguranik izdržavao člana porodice?
  • Ko se smatra članovima uže i šire porodice?
  • Ko je isključen iz prava na porodičnu penziju?
 • Visina porodične penzije
 • Ostvarivanje i korišćenje prava na porodičnu penziju
 • Ostvarivanje prava na porodičnu penziju po međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju

VII. OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

VIII. PREDSTAVNIŠTVO STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

IX. POSEBNE TRŽIŠNE INSTITUCIJE

 • Robna berza
 • Sajam
 • Ostale privredne izložbe i tradicionalne manifestacije
 • Pijaca
 • Veletržnica
 • Aukcijska kuća

X. NADZOR NAD PRIMENOM ZAKONA O TRGOVINI

 • Inspekcijski nadzor
 • Ovlašćenja tržišnog inspektora
 • Dužnosti tržišnog inspektora
 • Mere u postupku inspekcijskog nadzora
 • Izmena i prestanak mere
 • Pokretanje i sprovođenje postupka inspekcijskog nadzora

XI. PITANJA I ODGOVORI

XII. PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2018. GODINU