Informator broj 9/08 od 21.03.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
  •  Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
  • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2007. godinu i akontacionih obaveza za 2008. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti
  • Praznovanje verskog praznika u martu 2008. godine (katolički Uskrs)

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

 Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 31. martom 2008. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

 Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

 Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata
zaposlenih u javnim službama

 Izmene i dopune Odluke o načinu, rokovima i obrascima za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom

 Utvrđivanje konačnih obaveza za 2007. godinu
i akontacionih obaveza za 2008. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti

 Zatečeni korisnici prava po osnovu invalidnosti (preostale radne sposobnosti), s posebnim osvrtom na prestanak prava po osnovu invalidnosti zbog ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju

 Računovodstveno obuhvatanje investicionih nekretnina po MRS 40

 Privremeni uvoz i izvoz robe

  • Postupak privremenog uvoza po odredbama Carinskog zakona
  • Privremeni uvoz sa potpunim oslobađanjem od plaćanja uvoznih dažbina

Službena mišljenja Ministarstva finansija