Informator broj 9/09 od 26.03.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odluka o upućivanju Javnog poziva za organizovanje javnih radova u 2009. godini
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE,
NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU
POD 31. MARTOM 2009. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

ODLUKA O UPUĆIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZOVANJE JAVNIH RADOVA
OD INTERESA ZA REPUBLIKU SRBIJU U 2009. GODINI I MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA LICA KOJA SU PROGLAŠENA VIŠKOM, KOD POSLODAVCA KOJI SPROVODI JAVNE RADOVE

 • Odluka o upućivanju Javnog poziva za organizovanje javnih radova u 2009. godini
 • Novo zapošljavanje lica koja su višak, kod poslodavca koji sprovodi javne radove

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA ZA LIČNE I FIZIČKE PRENOSE SREDSTAVA
PLAĆANJA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA

 • Prečišćen tekst Odluke

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

 • Uvodne napomene
 • Najznačajnije izmene u okviru postojećeg zakona
  • Preciziranje odredbi čija je neposredna primena zahtevala dodatna tumačenja
  • Nove odredbe kojima se regulišu pojedina pitanja u vezi sa radno-pravnim statusom zaposlenih u Poreskoj upravi

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA
NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo
  • Spisak dnevnica po stranim državama
 • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Službeni put vozača
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

UTVRĐIVANJE KONAČNIH OBAVEZA ZA 2008. GODINU I AKONTACIONIH OBAVEZA ZA 2009. GODINU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

 • Propisi
 • Osiguranici samostalnih delatnosti
 • Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2008. godinu
 • Utvrđivanje akontacionih obaveza za 2009. godinu
 • Knjigovodstveno evidentiranje akontacija doprinosa u 2008. godini, konačnog obračuna za 2008. godinu i plaćanja akontacija u 2009. godini