Informator broj 9/2016 od 11.03.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Nova zakonska rešenja u vezi sa obnovom nakon elementarne i druge nepogode
 • Uskršnji praznici za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica u 2016. godini praznuju se od 25. do 28. marta
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2015. godinu

Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima je dostavljen i “Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (“Sl. glasnik RS”, br. 16/16)“.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDMOM  VANREDNOM I PRVOM REDOVNOM ZASEDANJU U 2016. GODINI

DONET JE ZAKON O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

 • Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao prvi korak u reformi plata i drugih primanja
 • Obuhvat reforme sistema plata
 • Zakoni i drugi propisi kojima će se uređivati plate i druga primanja zaposlenih u javnom sektoru
 • Elementi plate
 • Naknada plate
 • Pravo na naknadu troškova i druga primanja
 • Planiranje sredstava za plate
 • Obaveza donošenja ili usaglašavanja posebnih zakona tokom ove i sledeće godine
 • Zadržavanje zatečene plate za zaposlene koji su u radnom odnosu na dan početka primene novog sistema plata

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA  LOKALNE SAMOUPRAVE – U PRIMENI OD 1. DECEMBRA 2016. GODINE

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U VEZI SA OBNOVOM NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE

USKRŠNJI PRAZNICI ZA KATOLIKE I PRIPADNIKE DRUGIH HRIŠĆANSKIH  ZAJEDNICA U 2016. GODINI PRAZNUJU SE OD 25. DO 28. MARTA

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU  KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I OBJAVLJIVANJE ISTIH – krajnji rok 30.04.2016. godine

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2015. GODINU

 • Uvod
 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
  • Za osiguranike zaposlene
  • Za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike
  • Elektronska predaja prijave od 15.03.2016. godine
  • Obrasci M-4, M-4K, M-4/SP i M-4K/SP
  • Podnošenje prijave za plaćeni doprinos po osnovu ugovorenih naknada i naknada invalidima rada II i III kategorije (obrasci M-4UN i M-6)
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2015. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice, sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

IZU​ZETAK KOD NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI DRUGI DEO GODIŠNJEG ODMORA ZA ZAPOSLENOG KOME PRESTAJE RADNI ODNOS A NIJE ZAPOČEO I NIJE ISKORISTIO PRVI DEO ODMORA ZBOG BOLESTI

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva finansija
 • Mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

TABELARNI PREGLEDI OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA I OZNAKE VRSTE PRIHODA (OVP) ZA NEKA LIČNA PRIMANJA

 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)