Minimalna cena rada u 2015. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 29. septembra 2014. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za period januar – decembar 2015. godine u visini od 121,00 din (neto) po radnom času.

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2015. godini dajemo u nastavku:

Rb.

Period 

IZNOS
(neto)

Visina minimalne zarade objavljena
u „Sl. glasniku RS“, broj:

1

2

3

4

1. januar 2015. – decembar 2015. godine 121,00 din/čas 104 od 01.10.2014.