Minimalna cena rada u 2017. godini

Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 13. septembra 2016. godine, donela je Odluku o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2017. godine.

Prema ovoj Odluci:

  • Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar – decembar 2017. godine iznosi 130,00 dinara (neto), po radnom času.

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 77/2016 od 14. septembra 2016. godine.