Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – "Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2013. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS Podatak o bruto zaradi
objavljen u "Sl. glasniku RS", br.
od 1.01.2013. do 31.01.2013. 294.570 (5 x 58.914) 122/2012
od 1.02.2013. do 28.02.2013. 325.825 (5 x 65.165) 8/2013
od 1.03.2013. do 31.03.2013. 272.235 (5 x 54.447) 18/2013
od 1.04.2013. do 30.04.2013. 300.995 (5 x 60.199) 28/2013
od 1.05.2013. do 31.05.2013. 288.140 (5 x 57.628) 38/2013
od 1.06.2013. do 30.06.2013. 321.245 (5 x 64.249) 46/2013
od 1.07.2013. do 31.07.2013. 289.605 (5 x 57.921) 55/2013
od 1.08.2013. do 31.08.2013. 306.995 (5 x 61.399) 65/2013
od 1.09.2013. do 30.09.2013. 304.480 (5 x 60.896) 76/2013
od 1.10.2013. do 31.10.2013. 308.985 (5 x 61.797) 85/2013
od 1.11.2013. do 30.11.2013. 295.810 (5 x 59.162) 93/2013
od 1.12.2013. do 31.12.2013. 300.510 (5 x 60.102) 103/2013

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu "Informator".

  Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .