Neoporeziv iznos zarada koji je u primeni od 1.01.2007. do 31.01.2007. godine

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 62/06) dodat je član 15a koji se primenjuje od 1.01.2007. godine. Ovim članom je propisano da osnovicu poreza na zarade za zaposlene, u smislu zakona koji uređuje rad, čini zarada iz člana 13. stav 1. i čl. 14. do 14b Zakona, umanjena za 5.000 dinara mesečno.
Neoporeziv iznos od 5.000 dinara usklađuje se godišnje stopom rasta cena na malo u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Usklađene dinarske iznose objavljuje Vlada RS.
Praktično, neoporeziv iznos od 5.000 dinara se primenjivao pri isplati zarada od 1.01.2007. do 31.01.2007. godine.