Od 1. februara 2013. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2013. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2012. godini (12,2%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2013. godine do 29.05.2013. godine ("Sl. glasnik RS", br. 8/13) iznosi: 

7.822 din. x 1,122 = 8.776 dinara.

U "Informator"- u br. 4/2013 detaljno pišemo o načinu utvrđivanja poreske osnovice po izvršenom usklađivanju poreske olakšice.

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana možete naručiti ovde.

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise ("Informator" i "PDV") i program "Ekspert" možete videti ovde.