Pregled stopa zateznih kamata u 2011. godini

Rb.

Datum (period)

ZATEZNA KAMATA
(na mesečnom nivou)

1

2

3

1.

od 1.01.2011. do 16.05.2011.

1,2035 %

2.

od 17.05.2011. do 31.05.2011.

0,9020 %

3.

od 1.06.2011. do 30.06.2011.

0,5000 %

4.

od 1.07.2011. do 31.07.2011.

0.5000 %

5.

od 1.08.2011. do 31.08.2011.

0,5000 %

6.

od 1.09.2011. do 30.09.2011.

0,7010 %

7.

od 1.10.2011. do 31.10.2011.

0,9020 %

8.

od 1.11.2011. do 30.11.2011.

1,4045 %

9. od 1.12.2011. do 31.12.2011.

0,5000 %

10. od 1.01.2012.

0,5000 %
(koristi se do objavljivanja podatka o potrošačkim cenama u decembru – biće poznat oko 13. februara 2012.)