Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2011. godine

Državni sekretar ministarstva rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-179/2010-12-12 od 4.01.2011. koje dajemo u nastavku:
„Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 26. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05 i 101/07); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92) i ovlašćenja ministra broj 021-02-29/08-05 od 18.07.2008. godine, donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2011.

   
 

– za prvo dete – jednokratno

29.088,57

 
 

– za drugo dete – 113.747,30 u 24 rate

Rata – 4.739,47

 
 

– za treće dete – 204.735,77 u 24 rate

Rata – 8.530,66

 
 

– za četvrto dete – 272.978,16 u 24 rate

Rata – 11.374,09

 

2)

DEČIJI DODATAK za decembar 2010. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.033,05 

2.642,96

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2010.

3.586,65

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. januara 2011.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

6.500,22

7.800,26

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

– Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

– Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

– za smeštaj jednog deteta

11.194,30 

    

 

– za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.888,80 

   

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2010. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 107/09), razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“
  Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.