Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – jun 2010. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za jun 2010. (indeks 100,0) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za JUN 2010. godine iznosi 0,5000%.
(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)

 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)  

  • Dnevni konformni koeficijenti
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA JUN 2010.
(i jul/2010 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,5000%
za 30 dana
za 31 dan
1
0.00016627
0.00016090
2
0.00033256
0.00032183
3
0.00049888
0.00048278
4
0.00066523
0.00064376
5
0.00083160
0.00080477
6
0.00099801
0.00096580
7
0.00116444
0.00112685
8
0.00133090
0.00128794
9
0.00149738
0.00144904
10
0.00166390
0.00161018
11
0.00183044
0.00177134
12
0.00199701
0.00193253
13
0.00216361
0.00209374
14
0.00233023
0.00225498
15
0.00249688
0.00241624
16
0.00266356
0.00257753
17
0.00283027
0.00273885
18
0.00299701
0.00290019
19
0.00316377
0.00306156
20
0.00333056
0.00322295
21
0.00349738
0.00338437
22
0.00366423
0.00354582
23
0.00383110
0.00370729
24
0.00399800
0.00386879
25
0.00416493
0.00403031
26
0.00433189
0.00419186
27
0.00449888
0.00435344
28
0.00466589
0.00451504
29
0.00483293
0.00467667
30
0.00500000
0.00483832
31
 
0.00500000
  • Pregled stopa zatezne kamate

Mesec

ZATEZNA KAMATA

JANUAR 2010.

1,3040 %

FEBRUAR 2010.

1,2035 %

MART 2010.

2,1080 %

APRIL 2010.

1,6055 %

MAJ 2010.

1,5050 %

JUN 2010.

0,5000 %

JUL 2010.

0,5000 %

(do objavljivanja podatka o rastu cena na malo u RS za VII/2010)