Informator broj 10/2020 od 25.03.2020.

Iz dvobroja časopisa "Informator" izdvajamo:

 • Propisi koji su doneti za vreme trajanja vanrednog stanja
 • Ranije naloženo izvršenje na zaradi, odnosno penziji izvršnog dužnika odlaže se do okončanja vanrednog stanja
 • Organizovanje poslovanja poslodavaca za vreme trajanja vanrednog stanja
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada, do koga je došlo bez krivice zaposlenog - "prinudni odmor"
 • Pitanja i odgovori (u vezi sa primenom propisa za vreme vanrednog stanja)

Datum izdanja: 25. mart 2020.
Obim: 134 strane, Format: A5

  Poruči

 

Zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa COVID-19, pretplatnici mogu da preuzmu ovaj broj u PDF formatu.

Preuzmite broj 10/2020 od 25.03.2020. (PDF format)

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJI SU DONETI ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

IV. RANIJE NALOŽENO IZVRŠENJE NA ZARADI, ODNOSNO PENZIJI IZVRŠNOG DUŽNIKA ODLAŽE SE DO OKONČANJA VANREDNOG STANJA

V. ORGANIZOVANJE POSLOVANJA POSLODAVACA ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

 • Rad zaposlenih od kuće
 • Korišćenje godišnjeg odmora
 • Upućivanje zaposlenih na prinudni odmor

VI. UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA, ODNOSNO SMANJENJA OBIMA RADA, DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG - "PRINUDNI ODMOR"

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na "prinudni odmor"
 • Dužina "prinudnog odmora"
  • Način računanja dana "prinudnog odmora"
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor")
 • Donošenje Rešenja o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor")
  • Prilog 1: Odluka o upućivanju na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor")
  • Prilog 2: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor") do 45 radnih dana
  • Prilog 3: Rešenje o upućivanju na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor") preko 45 radnih dana
  • Prilog 4: Zahtev za dobijanje saglasnosti
 • Naknada zarade za vreme "prinudnog odmora"
 • Povratak na rad po isteku "prinudnog odmora" i mogućnost radnog angažovanja za vreme "prinudnog odmora"
 • Mogućnost otkaza ugovora o radu zaposlenom za vreme "prinudnog odmora"

NAPOMENA: videti dopunu od 27.03.2020.

VII. PITANJA I ODGOVORI (u vezi sa primenom propisa za vreme vanrednog stanja)

VIII. PRAZNOVANJE VASKRŠNJIH I USKRŠNJIH PRAZNIKA U 2020. GODINI

 • Pravo na naknadu zaradu za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna

IX. IZMENE I DOPUNE UREDBE O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

X. DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU U SLUŽBENI REGISTAR INFORMACIJA KOJI VODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI - krajnji rok 30.04.2020. godine

XI. DONET JE NOVI PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA

XII. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XXVI I XXVII  VANREDNOM ZASEDANJU I NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI, PREGLED MEMORANDUMA I SPORAZUMA KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNIH PROPISA

 • Usvojeni zakoni
 • Sporazumi i memorandumi koja su usvojila nadležna ministarstva
 • Obaveštenja o stupanju na snagu pojedinih međunarodnih propisa donetih u prethodnom periodu

XIII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA