Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2000. godini

Mesec/2000
ESKONTNA STOPA NBJ
ZATEZNA KAMATA
MESEČNO
NA GODIŠNJEM NIVOU
podatak o mesečnoj stopi objavljen u „Sl. listu SRJ“, br.
1
2
3
4
5
JANUAR
2,0%
26,34%
76/99
FEBRUAR
2,0%
28,39%
76/99
MART
2,0%
26,34%
76/99
APRIL
2,0%
27,33%
14/2000
MAJ
2,0%
26,34%
14/2000
JUNI
2,0%
27,33%
14/2000
JUL
2,0%
26,34%
26/2000
AVGUST
2,0%
26,34%
26/2000
SEPTEMBAR
2,0%
27,33%
26/2000
OKTOBAR
2,0%
26,34%
51/2000
NOVEMBAR
2,0%
27,33%
51/2000
DECEMBAR
2,0%
26,34%
51/2000