Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2009. godini

Mesec

ESKONTNA STOPA NBS

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
(na godišnjem nivou)

ZATEZNA
KAMATA

MESEČNO

NA GODIŠNJEM NIVOU

1

2

3

4

5

JANUAR/09

0,69%

8,5%

23,5%

3,5150 %

FEBRUAR/09

0,63%

8,5%

23,5%

2,8115 %

MART/09

0,69%

8,5%

23,5%

APRIL/09

0,67%

8,5%

23,5%

MAJ/09

0,69%

8,5%

23,5%

JUN/09

0,69%

8,5%

23,5%

JUL/09

0,69%

8,5%

23,5%

AVGUST/09

0,69%

8,5%

23,5%

SEPTEMBAR/09

0,67%

8,5%

23,5%

OKTOBAR/09

0,69%

8,5%

23,5%

0,5000%

NOVEMBAR/09

0,67%

8,5%

23,5%

DECEMBAR/09 
od 1/12/09 do 16/12/2009

0,69%

8,5%

23,5%

DECEMBAR/09
od 17/12/2009 do 28/12/2009

0,69%

8,5%

23,5%

DECEMBAR/09
od 29/12/2009

0,65%

8,075%

23,075%

0,6005%
(do objavljivanja
novog podatka)

Monetarni odbor Narodne banke Srbije je doneo novu Odluku o visini eskontne stope Narodne banke Srbije, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 104/09 i stupila je na snagu 17. decembra 2009. godine.

Prema Odluci o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 104/09) eskontna stopa Narodne banke Srbije se utvrđuje u visini 85% referentne kamatne stope NBS po osnovu operacija na novčanom tržištu.

Stupanjem na snagu ove odluke, 17. decembra 2009. godine prestala je da važi Odluka o visini eskontne stope Narodne banke Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 133/03).