Informator broj 1/10 od 04.01.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Prečišćen tekst Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Kalendar za 2010. godinu sa obeleženim praznicima

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

 • Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Način primene Zakona na zatečne i nove slučajeve

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA

 • Primena Pravilnika obavezna je i za trgovinu na malo
 • U KEPU se unosi promet iz dnevnog izveštaja fiskalne kase
 • Uvode se novi obrasci KRI i KRI-1
 • U KEPU se unose podaci o robi sa PDV-om

NA OSNOVU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE PRATEĆIH UREDBI

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – LIMITI ZA 2010. GODINU

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PROPISI O POREKLU DOBARA KOJA SU PREDMET PONUDE

PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM BRUTO PRIHODU, TROŠKOVIMA, OPOREZIVOM PRIHODU, OLAKŠICAMA I PLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA PO ODBITKU

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2010. GODINU

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

PRAZNICI U REPUBLICI SRBIJI U 2010. GODINI

 • Prečišćen tekst Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Kalendar za 2010. godinu sa obeleženim praznicima

DONETA JE ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

PODSETNIK O POČETKU PRIMENE POJEDINIH ZAKONA OD 1. JANUARA 2010. GODINE