Informator broj 10/11 od 08.04.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi Zakon o socijalnoj zaštiti
 • Usvojen je novi Zakon o sportu
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi

SADRŽAJ: 

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U APRILU I MAJU 2011. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA
(detaljnije)

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dane praznika u aprilu i maju
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Pravo na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA

IZMENJEN JE I DOPUNJEN ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
(detaljnije)

USVOJENE SU IZMENE ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI
(detaljnije)

 • Osnovne odredbe (čl. 1-9. Zakona)
 • Prostorno i urbanističko planiranje (čl. 10-70. Zakona)
 • Republička agencija za prostorno planiranje (čl. 71-81. Zakona)
 • Građevinsko zemljište (čl. 82-109. Zakona)
 • Izgradnja objekta (čl. 110-132. Zakona)
 • Građevinska dozvola (čl. 133-147. Zakona)
 • Građenje (čl. 148-153. Zakona)
 • Upotrebna dozvola (čl. 154-160. Zakona)
 • Stručni ispit i licence za odgovornog planera, urbanistu, projektanta i izvođača radova (čl. 161-162. Zakona)
 • Inženjerska komora Srbije (čl. 163-166. Zakona)
 • Uklanjanje objekata (čl. 167-170. Zakona)
 • Nadzor (čl. 172-184. Zakona)
 • Legalizacija objekata (čl. 185-200. Zakona)
 • Ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata (član 201. Zakona)
 • Kaznene odredbe (čl. 202-212. Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 213-223. Zakona)

NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI

USVOJEN JE NOVI ZAKON O SPORTU

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

DOPUNA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

UTVRĐENI SU USKLAĐENI IZNOSI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2010. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2011. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2011. GODINE

UTVRĐIVANJE KONAČNIH OBAVEZA ZA 2010. GODINU I AKONTACIONIH OBAVEZA ZA 2011. GODINU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2011. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE