Informator broj 10/2016 od 25.03.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2016. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

PROPISAN JE NOVI OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA – NOVI OBRAZAC PPDG-2R
(detaljnije)

PROPISANO JE POSTUPANJE PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE NAJDUŽE 60 MESECI

FUNKCIONERI (pojam, status, prava i obaveze)

POVREDA RADNE OBAVEZE I NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE  – SLUČAJEVI, POSTUPAK I SANKCIONISANJE PO ZAKONU O RADU

 • Poseban režim utvrđivanja disciplinske odgovornosti za određene kategorije zaposlenih
 • Opšti režim utvrđivanja odgovornosti zaposlenog za povrede radnih obaveza ili nepoštovanje radne discipline po Zakonu o radu
  • Povrede radnih obaveza
  • Nepoštovanje radne discipline
  • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza
  • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere
  • Rokovi zastarelosti

KOLEKTIVNI UGOVOR, PRAVILNIK O RADU I UGOVOR O RADU, KAO AKTI KOJIMA SE UREĐUJU PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA

 • Akti kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa
 • Kolektivni ugovor kao primarni opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa
 • Kada se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa mogu urediti pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu?
 • Odnos zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu kao opštih akata i ugovora o radu
 • Koja pitanja se uređuju opštim aktom i/ili ugovorom o radu?
 • Sadržaj ugovora o radu

USLOVI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE

PRISTUPANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA – ŠANSA ZA VEĆA PRIMANJA U STAROSTI

 • Uvod
 • Osvrt na neke institute Zakona, koji su značajni za zaposlene (fizička lica) i poslodavce
 • Organizovanje penzijskih planova za zaposlene – obezbeđenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja za zaposlene od strane poslodavca
 • Poreski tretman uplata u dobrovoljne penzijske fondove
 • Poreski tretman kod povlačenja akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda