Informator broj 11/09 od 24.04.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
 • Obračun minimalne bruto zarade pri isplatama počev od 1. maja 2009. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2009. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2009. GODINE

OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE PRI ISPLATAMA POČEV OD 1. MAJA 2009. GODINE

KONKURS ZA POSLODAVCE ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 10 HILJADA PRIPRAVNIKA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOÐENJA I GAŠENJA RAČUNA KOD BANKE

NAČIN UTVRÐIVANJA VISINE NAKNADE ZARADE KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET DRUGIH ISPLATILACA ZAPOSLENIMA KOJI SU UČLANJENI U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND

 • Primer obračuna poreza i doprinosa na naknadu za porodiljsko odsustvo za zaposlenu za koju penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond poslodavac obustavlja i plaća iz naknade zarade
 • Primer obračuna poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje zaposlenom koji je član dobrovoljnog penzijskog fonda

JEMSTVO U IZMIRENJU PORESKE OBAVEZE NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

KORIŠĆENJE MENICE

 • Opšti deo (propisi)
 • Menična načela
 • Elementi trasirane menice
 • Menične radnje
 • Zastarelost meničnih prava i obaveza
 • Sopstvena menica
 • Knjiženje menice

INFORMATIVNO

 • Skupština Srbije je počela raspravu o rebalasnu budžeta i setu pratećih zakona