Informator broj 12/2014 od 25.04.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za april 2014. godine
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2014. godine
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu – do 15. maja 2014. godine
 • Revizija finansijskih izveštaja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2014. GODINE

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2014. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA  POČEV OD PLATE ZA APRIL 2014. GODINE

UTVRĐENA JE OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU MAKSIMALNE ZARADE POČEV ZA APRIL 2014. GODINE ZAKLJUČNO SA ISPLATOM ZA OKTOBAR 2014. GODINE

OBRASCI M-UN, ODNOSNO M-UNK SE PODNOSE I NAKON POČETKA PRIMENE OBJEDINJENE NAPLATE

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA  NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2013. GODINU – DO 15. MAJA 2014. GODINE

 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu
  • Primer popunjene poreske prijave PPDG-2R

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pojam i uloga revizije
 • Obaveza revizije finansijskih izveštaja
 • Obveznici revizije
 • Obavljanje revizije finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje revizorskog izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Sprovođenje postupka revizije finansijskih izveštaja prema MSR

RADNO VREME ZAPOSLENIH

 • Puno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
 • Nepuno radno vreme
 • Radno vreme zaposlenih koji rade van prostorija poslodavca
 • Preraspodela radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Rad noću i rad u smenama
 • Raspored radnog vremena
 • Kaznene odredbe
 • Radno vreme u zdravstvenim ustanovama
 • Prekovremeni rad u državnim organima
 • Radno vreme poreskih službenika i nameštenika
 • Radno vreme u visokom, osnovnom, srednjem obrazovanju i domovima učenika
 • Pripravnost i rad po pozivu prema Zakonu o socijalnoj zaštiti
 • Radno vreme u ustanovama kulture
 • Radno vreme profesionalnih vojnih lica
 • Radno vreme u trgovini

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA