Informator broj 15/2017 od 09.06.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PODSETNIK NA PROPISE ČIJA PRIMENA POČINJE OD 1. JULA 2017. GODINE

OD 1. JULA 2017. GODINE PRESTAJU NADLEŽNOSTI PORESKE UPRAVE ZA REŠAVANJE U DRUGOSTEPENOM PORESKOM POSTUPKU I POSTAJU NADLEŽNOSTI POSEBNOG ORGANA U MINISTARSTVU FINANSIJA

STICANJE I KORIŠĆENJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME GODIŠNJEG ODMORA

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom i srazmernom trajanju i način njegovog korišćenja
  • Pravo na pun godišnji odmor
  • Pravo na srazmeran deo godišnjeg odmora
  • Kaznene odredbe
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora
  • Minimalna dužina godišnjeg odmora i kriterijumi za utvrđivanje dužine godišnjeg odmora
  • Kriterijumi na osnovu kojih se uvećava zakonski minimum za pojedine kategorije zaposleni, shodno PKU
  • Maksimalna dužina godišnjeg odmora
  • Izuzeci u dužini godišnjeg odmora propisani posebnim zakonima i PKU za pojedine kategorije zaposlenih
  • Dani koji se računaju i dani koji se ne računaju u dane godišnjeg odmora
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora u celosti i u delovima
  • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme
  • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja vezana za korišćenje godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
  • Odgovornost poslodavca ako ne donese i ne dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Kolektivni godišnji odmor
  • Godišnji odmor i štrajk
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Tabela 1: Pregled članova pojedinih PKU kojima su utvrđeni kriterijumi za određivanje dužine godišnjeg odmora
 • Tabela 2: Pregled članova PKU u kojima je utvrđen osnov i maksimalan broj dana godišnjeg odmora
 • Tabela 3: Pregled članova PKU u kojima su propisani izuzeci u dužini godišnjeg odmora za pojedine kategorije zaposlenih

MOGUĆNOST STICANJA STAŽA OSIGURANJA UKLJUČIVANJEM – PRISTUPANJEM OBAVEZNOM PENZIJSKOM OSIGURANJU I OBEZBEĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRISTUPANJEM OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZA LICA VAN JEDNOG I DRUGOG OSIGURANJA

 • Mogućnost uključivanja – pristupanja obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Praktično pristupanje obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju – podnošenje zahteva
 • Uticaj uplate doprinosa po osnovu uključivanja u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na sticanje prava na penziju i na određivanje visine penzije
 • Uključivanje u obavezno zdravstveno osiguranje

OBAVEŠTAVANJE I DOSTAVLJANJE PO NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
(detaljnije)

 • Obaveštavanje
  • Načini obaveštavanja
  • Mesta na kojima se vrši obaveštavanje
  • Obaveštavanje u posebnim slučajevima
  • Punomoćnik za prijem obaveštenja
 • Dostavljanje
  • Način dostavljanja
  • Lično dostavljanje
  • Posredno dostavljanje
  • Javno dostavljanje
  • Dostavljanje pravnom licu
  • Vreme dostavljanja
  • Dostavnica

NOVA LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA – NA SNAZI OD 7.06.2017. GODINE

(detaljnije)

 • Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
 • Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke
 • Polje 3: Društveno-humanističke nauke
 • Polje 4: Medicinske nauke
 • Polje 5: Umetnost
 • Interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije

PITANJA I ODGOVORI

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 • Primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

 Ministarstvo finansija

 • Primena Zakona o porezima na imovinu
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje