Informator broj 16/02 od 03.07.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2002. godine
  • Ostvarivanje prava nezaposlenih lica kod Republičkog zavoda za tržište rada
  • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Odluke i uputstva guvernera NBJ

  • Produžen je rok za mogućnost isplate zarada putem asignacije
  • Produžen je rok za primenu Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
  • Izmene i dopune Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole menjačkih poslova
  • Izmene i dopune Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima

Ostvarivanje prava nezaposlenih lica kod Republičkog zavoda za tržište rada

Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2002. godine

Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

Službena mišljenja