Informator broj 16/11 od 12.07.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
 • Slučajevi u kojima zaposleni može da bude upućen na plaćeno odsustvo ("prinudni odmor")
 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA TOKOM JUNA I JULA 2011. GODINE

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA
(detaljnije)

PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

DONETI SU PRAVILNICI VEZANI ZA PRIMENU ZAKONA O TRGOVINI

 • Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
 • Pravilnik o sadržini i načinu izrade studije uticaja na strukturu tržišta

NOVI PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR

VLADA RS PREUZELA OBAVEZE PREDUZETNIKA PO OSNOVU DOSPELIH A NEIZMIRENIH OBAVEZA PORODILJA ZA DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI

OPOREZIVANJE NASLEĐA I POKLONA VREDNOSTI DO I PREKO 30.000 DINARA

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Poreski tretman isplate i obustave rate kredita, tj. zajma za zimnicu i ogrev
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA

RADA DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG – „PRINUDNI ODMOR“

 • Osnov za upućivanje zaposlenog na „prinudni odmor“
 • Slučajevi u kojima zaposleni može da bude upućen na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“)
 • Dužina odsustva
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“)
 • Donošenje Rešenja o upućivanju na odsustvo
 • Naknada zarade za vreme „prinudnog odmora“
 • Da li zaposleni može da radi za vreme „prinudnog odmora“ i po kom osnovu?
 • Povratak na rad
 • Otkaz ugovora o radu zaposlenom za vreme „prinudnog odmora“ i obračun otpremnine
 • Prava po prestanku radnog odnosa

PRAVO I OBAVEZA ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA

 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera
 • Izdržavanje majke deteta
 • Izdržavanje deteta
 • Izdržavanje roditelja i drugih srodnika
 • Određivanje, trajanje, redosled i prestanak izdržavanja
 • Visina izdržavanja
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
 • Postupak u sporu za izdržavanje

PORESKI TRETMAN POSLOVNIH GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA PREDUZETNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

SLUŽBENA MIŠLJENJA