Informator broj 17/05 od 23.07.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za jun 2005. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u RS za jun 2005. godine
 • Podaci o otkupnoj ceni stana
 • Indeksi cena i troškova života u SCG za jun 2005. godine
 • Zatezna kamata za jun 2005. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Izmenjena je i dopunjena Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja
 • Zaključak Vlade RS o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama za jun i jul 2005. godine
 • Dopuna Zaključka Vlade RS u vezi sa „minulim radom“ u državnim organima i javnim službama

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. avgusta 2005. godine i iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za PIO za lica uključena u (tzv. dobrovoljno) obavezno osiguranje

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1.07.2005. godine

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.06.2005. godine po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine

Usvojene su izmene i dopune Zakona o radu

 • Za uvođenje noćnog rada ne traži se mišljenje ministarstva
 • Plaćeno odsustvo zbog dobrovoljnog davanja krvi
 • Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta
 • Uvećanje zarade po osnovu „minulog rada“
 • Minimalna zarada
 • Otpremnine kod otpuštanja sa posla po čl. 179. tač. 9) Zakona
 • Otpuštanje sa posla zbog neostvarivanja rezultata rada
 • Prava zaposlenog u slučaju nezakonitog otkaza
 • „Topli obrok“ i regres

Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

Izmene i dopune Zakona o doprinosimaza obavezno socijalno osiguranje

 • Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za zaposlene
 • Utvrđivanje i plaćanje doprinosa po osnovu samostalne delatnosti
 • Utvrđivanje i plaćanje doprinosa za poljoprivrednike
 • Ostale izmene

Fiskalni tretman dobrovoljnog osiguranja

 • Propisi o dobrovoljnom osiguranju
 • Fiskalni tretman dobrovoljnog osiguranja
 • Unošenje podataka o dobrovoljnom osiguranju u obrasce PP OPJ i PP OD

Izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu

Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Izmene i dopune Zakona o osiguranju

Izmirivanje obaveza privrednih društava prema poveriocima iz sredstava od prodaje akcija u vlasništvu akcijskog fonda