Informator broj 18/01 od 30.08.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Produženje roka za podnošenje zahteva za reprogram dospelih obaveza za poreze i druge javne prihode
 • Izmena uputstva o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji
 • Zapošljavanje pripravnika, zarade pripravnika i učešće Zavoda za tržište rada u finansiranju zarada pripravnika
 • Pravo na novčanu naknadu kod republičkog Zavoda za tržište rada zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 • Lizing poslovi
 • Uputstvo o kontroli obračunavanja i plaćanja poreza i drugih javnih prihoda NBJ – Zavoda za obračun i plaćanja

Aktuelni statistički i drugi podaci

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) po novoj metodologiji za jul 2001. godine
 • Minimalna zarada
 • Podaci o neto zaradama po staroj metodologiji za jul 2001. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za jun i jul 2001. god. po novoj metodologiji
 • Pregled cena rada po delatnostima u granskim kolektivnim ugovorima u 2001. godini (kod kojih se ugovara cena rada)
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda Republike Srbije za juli 2001. godine
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica iz čl. 7. i 9. Zakona o platama u državnim organima…
 • Indeksi cena na malo za jul 2001. godine
 • Indeksi troškova života za jul 2001. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Zatezna kamata za jul 2001. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za juli 2001. godine
 • Indeks industrijske proizvodnje u junu i julu 2001. godine
 • Eskontna stopa NBJ i zatezna kamata u 2001. godini
 • Ostali podaci (otkupna cena stana; rokovi prijavljivanja obaveza i sprovođenja obavezne i dodatne kompenzacije u 2001.; koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova)
Visina dodataka, naknada i ostalih primanja
Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
Produženje roka za podnošenje zahteva za reprogram dospelih obaveza za poreze i druge javne prihode
 
Pravo zaposlenih u javnim preduzećima na uvećanje sredstava za isplatu zarada, kada su ispunjeni uslovi iz čl. 10. i 11. uredbe
 
Izmena uputstva o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji
 
Zapošljavanje pripravnika, zarade pripravnika i učešće Zavoda za tržište rada u finansiranju zarada pripravnika
 
Pravo na novčanu naknadu kod republičkog Zavoda za tržište rada zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 
Lizing poslovi
 
Uputstvo o kontroli obračunavanja i plaćanja poreza i drugih javnih prihoda NBJ – Zavoda za obračun i plaćanja